EN
 
Board Of Direction

پرسنل سازمانی

  منابع انسانی سهم به سزایی در اجرای پروژه‌ها داشته و نیازمند مدیریت قوی می‌باشند. شرکت کندوان‌پارس نیز با علم به این موضوع، استفاده از افراد باتجربه و متخصص و همچنین بهره‌بردن از نظرات افراد تراز اول علمی کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. دقت در به خدمت‌گیری و استخدام، نظارت مستمر بر عملکرد، استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی و ... از جمله عواملی است که در این سیستم مدیریتی لحاظ می‌شود. آموزش به عنوان یکی از ارکان مهم در این حوزه نیز مد نظر قرار گرفته و باعث شده است تا علاوه بر افزایش کیفیت اجرای پروژه‌ها، فضایی مناسب و دوطرفه برای پیشرفت پرسنل و شرکت فراهم شود.

به طور خلاصه، نیروی انسانی موجود در شرکت کندوان پارس به صورت زیر می‌باشند:

 

 

نمودار پرسنل سازمانی کندوان پارس